Borgerinddragelse

Planforslagene har været sendt i fordebat fra d. 14. august til d. 17. september 2017. I høringsperioden indkom seks høringssvar.

Planforslagene har desuden været sendt i offentlig høring fra d. 28. februar til d. 30 april 2018. Midt i høringsperioden blev der afholdt et borgermøde. I høringsperioden indkom 5 høringssvar.

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 6 høringssvar under fordebatten.

Du kan se behandlingen af høringssvarene her:

Download skema for behandling af høringssvar fra fordebatten

Administrationen har modtaget 5 høringssvar under den offentlige høring af planforslagene.
Du kan se behandlingen af høringssvarene her:

Download skema for behandling af høringssvar fra høring af planforslagene