Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger i den østlige del af Holbæk by. Arealet er ca. 11 ha og udstykkes fra ejendommene Oldvejen 1 og Oldvejen 7a. Lokalplanområdet hører ind under samme kommuneplantillæg som lokalplan 3.81 for boligområdet Olden, der udarbejdes sideløbende.

Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsformål med landbrugsejendomme og hestehold. Området ligger i landzone, grænsende op til byzone. Med lokalplanens vedtagelse overføres lokalplanområdet til byzone.

Lokalplanområdet ligger i udkanten af Holbæk by, med ca. 3,5 km til stationen. Det fremtidige boligområde vil ligge tæt på bl.a. indkøbsmuligheder (600 m), institution (1 km) og skole (1,5 km).

Lokalplanområdet ligger naturskønt på kanten mellem by og land, med udsigt over landbrugsarealer mod sydøst. Lokalplanområdet er kuperet. Mod nord er terrænet oppe i kote 33, hvorfra det falder mod syd og sydøst. I lokalplanområdets sydvestlige hjørne er en bakketop i kote 33.

Fig. 1: Terrænforhold i lokalplanområdet