Borgerinddragelse

Planforslagene har været i offentlig høring i otte uger fra den 30. januar 2015 til den 27. marts 2015. Der indkom fem skriftlige høringssvar i denne periode. Høringssvarene omhandlede primært bekymringer om skygge- og indbliksgener samt de trafikale forhold, herunder omlæggelse af en cykelsti og forholdene på Absalonsvej.
Der er kun foretaget mindre ændringer af planerne i forhold til planforslagene.
Der er udarbejdet en oversigt over indkomne høringssvar, som indeholder resumé af det indkomne samt administrationens vurdering og indstilling hertil.
Se_skema_til_behandling_af høringssvar her