Lokalplanområdet

Lokalplanområdet ligger centralt i Holbæk, øst for Valdemar Sejrsvej og vest for jernbanen. Området har et samlet areal på ca. 27.900 m² og er et tidligere erhvervsområde (slagteri), som siden produktionens ophør har ligget ubenyttet hen.

Terrænet er stort set fladt med en svag hældning mod øst. Mod vest afgrænses området af en trærække, der markerer overgangen mellem lokalplanområdet og de bagvedliggende 3½ etagers røde teglstensbygninger langs Valdemar Sejrs vej. Mod syd rejser terrænet sig ca. 1 meter, og danner base for Sygeplejerskolens 4½ etagers gule boligblokke. Nord for området ligger et erhvervs- og institutionsområde, adskilt fra området dels af Absalonsvej, dels af Dommerstien og et bredt beplantningsbælte. Mod øst ligger jernbanen og et bagvedliggende boligområde med flere bygninger af bevaringsværdig karakter. Dommerstien forbinder via en gangbro lokalplanområdet med boligområdet på den anden side af jernbanen.

Lokalplanområdet set fra sydvest

Boligområde langs lokalplanens østlige afgrænsning

Etagebebyggelser langs lokalplanens sydlige og vestlige afgrænsning

Blandet erhvervsområde langs lokalplanens nordlige afgrænsning