Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Efter planlovens § 16, stk. 2, skal redegørelsen angive om gennemførelse af lokalplanen er afhængig af tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end byrådet.

Inden lokalplanområdet kan benyttes til boligformål, skal Holbæk Kommune og Region Sjælland give en § 8-tilladelse i henhold til jordforureningsloven.