Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter ca. 4,5 ha øst for den nordlige del af Oldvejen og syd for Munkholmvej. Arealerne udstykkes fra Oldvejen 7 og Oldvejen 9. Området anvendes på nuværende tidspunkt til landbrugsformål med landbrugsejendomme og hestehold.

Arealet er især karakteriseret af det bølgende landskab og kig udover de omkringliggende marker. Området på modstående side år af Oldvejen - "Sommerfuglekvarteret" er udbygget indenfor de seneste år og denne lokalplan lægger sig op af de karakteristika som er gennemgående her. Der etableres vejadgang to steder fra Oldvejen.

Lokalplanområdet hører ind under samme kommuneplantillæg som lokalplan 3.80, der udarbejdes sideløbende.

Oversigt over området - klik for større version

Lokalplanen ligger i udkanten af Holbæk by, med ca. 3,5 km til stationen.
Lokalplanområdet ligger i naturskønne omgivelser på kanten mellem land og by. Lokalplanområdet er kuperet og stiger fra kote 26 op til kote 31.

Matrikeloversigt:
Klik for større version

Historiske betragtninger.

I gammel tid var "Olden" - et grønt område øst for byen - en hjælp for den fattige borger, hvor man kunne sende en ko eller et svin ud på græs. En græsgang, et overdrev, eller en fælled der oftest var genstand for stridigheder mellem borger, konge og lensfolk, især når det kom til udregning af lejen for græsning på arealet*.

*Fra Flemming Sylvests gennemgang af lokale vejnavne i Holbæk - 2005.