Servitutter

Nedenstående servitutter er tinglyst indenfor lokalplanområdet.
Servitutgennemgangen er vejledende. Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Lokalplanområdet dækker 2 matrikler henholdsvist hele matrikel 80a, samt størstedelen af matrikel 78 - begge Holbæk markjorder.

Følgende servitutter er lyst på matrikel 80a, Holbæk Markjorder:

 

Nr. Servitut Bemærkninger
1

Servitutnr. 10078-21 - Lyst d. 27.05.1975
Dok. om adgangsbegrænsning mv, Vedr. 31A

Vejmyndigheden skal høres i forbindelse med etablering af overkørsel til Oldvejen. Gælder alle parceller i lokalplanområdet.
Servitutten aflyses for lokalplanområdet med vedtagelsen af lokalplanen.


Følgende servitutter er lyst på matrikel 78, Holbæk Markjorder:

 

Nr. Servitut Bemærkninger
1

Servitutnr. 904199-21 - Lyst d. 30.08.1858

Dok. om grænseregulering, vedr. 78.

Vedr. lokalplanområdet.

Skal bestilles i rigsarkivet.

2

Servitutnr. 608-21 - Lyst d. 02.02.1957

Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr. 59.

Vedrører ikke lokalplanområdet.
3

Servitutnr. 1498-21 - Lyst d. 23.03.1957

Dok om forsynings-/afløbsledninger mv, vedr. 59

Vedrører ikke lokalplanområdet.
4

Servitutnr. 5467-21 - Lyst d. 07.11.1957

Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.

Vedrører lokalplanområdet, men kan formodentlig aflyses ved henvendelse til Landbrugsstyrelsen.
5

Servitutnr. 2108-21 - Lyst d. 10.02.1972

AnmærkningRetsanmDok om forsynings-/afløbsledninger mv, Prioriteret forud for pantegæld, vedr. 31P

Vedrører ikke lokalplanområdet.
6

Servitutnr. 20810-21 - Lyst d. 19.10.1973

Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv, Ikke til hinder for prioritering, Vedr. 31P

Vedrører ikke lokalplanområdet.
7

Servitutnr. 10078-21 - Lyst d. 27.05.1975

Dok. om adgangsbegrænsning mv, Vedr. 31A

Vejmyndigheden skal høres i forbindelse med etablering af overkørsel til Oldvejen. Gælder alle parceller i lokalplanområdet.

Servitutten aflyses for lokalplanområdet med vedtagelsen af lokalplanen.

8

Servitutnr. 37370-21 - Lyst d. 13.10.2005

AnmærkningAnm byrder og hæftelser. Lejekontrakt med Holbæk Kommune m.v. vedr. 31P.

Vedrører ikke lokalplanområdet.
9

Servitutnr. 1005965523 - Lyst d. 07.01.2015

Elanlæg.

Vedrører ikke lokalplanområdet.
10

Servitutnr. 1008468073 - Lyst d. 28.02.2017

Deklaration om midlertidig byggetilladelse.

Tilladelse til midlertidig beboelsespavillion på matr.nr. 78 indtil 01.08.2018.