Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Der må derfor ikke foretages ændringer af det eksisterende forhold, før Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har godkendt, at landbrugspligten ophæves for dette areal.
Ophævelse af landbrugspligten for området kræver en tilladelse efter landbrugslovens § 7. Ophævelsen af landbrugspligten sker i forbindelse med Kort og Matrikelstyrelsens godkendelse af udstykningen.