Servitutter

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 1alø, Ladegården, Holbæk Jorder

Dato/løbenummer: 28.02.2008-4556-21
Deklaration om bebyggelse, benyttelse, tilbagekøbsret for Holbæk Kommune.

Servitutten aflyses i kraft af lokalplanens vedtagelse, da den er uforenelig med plangrundlaget. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.