Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Det kræver en miljøgodkendelse fra Holbæk Kommune at etablere støjvolden som beskrevet i lokalplanens bestemmelser. Etablering af støjvolden er en forudsætning for at området kan tages i brug.