Servitutter

Nedenstående servitutter aflyses ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

15.04.1937 Dok. om byggelinjer
24.02.1951 Dok om tilvejebringelse af en 1,5 m bred overgang over sidesporet.
24.03.1982 Dok. om byggelinjer
11.11.1992 Dok. om fj ernelse af vedfang i indgangsport.
27.01.1995 Dokument om afgivelse af vej
19.12.2007 Deklaration om el-kabler

Nedenstående servitutter aflyses med lokalplanen, for den del af disse, der er sammenfaldende med nærværende lokalplanafgrænsning:
28.06.2002 Lokalplan 1.22
Lokalplan 1.34, vedtaget 16.09.2009