Omgivelser og beliggenhed

Lokalplanområdet omfatter et areal på omkring 5,2 ha. og er beliggende i byzone. Området anvendes i dag til campingplads med tilhørende rekreative faciliteter som svømmebassin, spabad og wellnessrum.

Lokalplanområdet ligger ca. 400 m fra Holbæk Marina og ca. 3 km fra Holbæk st. Lokalplanområdet afgrænses af Sofiesminde allé (kommunevej) mod vest, af kulturlandskabet Wegenersminde mod nord og øst, og af et boligområde mod syd.

Oversigtskort over lokalplanområdets beliggenhed.

Byggeri og rekreative faciliteter

På campingpladsen finder man reception, butik og wellness i områdets nordlige del, campinghytter og legeplads centralt i området, en mindre klynge campinghytter i den sydvestlige del, to shelters i områdets sydøstlige del og pladser til campingvogne på resten af området.

Campingpladsen har 20 campinghytter der er fordelt i to klynger, hhv. i den centrale og sydvestlige del af området.

Campingpladsen har to shelters placeret i den sydøstlige del af området

Centralt på campingpladsen finder man en hoppepude, legeplads og en større servicebygning

Der er etableret pladser til campingvogne, telte o. lign. på det meste af campingpladsen.

Beplantning

Campingpladsen er omsluttet af beplantningsbælter af forskellig bredde og karakter. Langs campingpladsens vestlige grænse, mod Sofiesminde allé, er et bredt, tæt og relativt højt beplantningsbælte bestående af træer og buske. Langs campingpladsens indgangsparti mod Sofiesminde allé er etableret en lav hæk. Mod Wegenersminde mod nord og øst er etableret et bredt beplantningsbælte bestående af træer og en lav, tæt underbevoksning. Mod syd deler campingpladsen beplantningsbælte med et tilstødende boligområde. Beplantningsbæltet består primært af buske med få stygnede træer. Beplantningsbæltet er endnu ikke fuldt udvokset alle steder.

s

I efteråret 2014, blev der givet dispensation til tidligere lokalplan nr. 77, til fældning af en mindre lund i den sydlige del af campingpladsen. Lundområdet kan jf. gældende lokalplan nr. 3.45 anvendes til campingvogne, telte o. lign.

Beplantningsbælte langs den vestlige del af campingpladsen mod Sofiesminde Allé

Beplantningsbælte langs den nordlige og østlige del af campingpladsen mod kulturlandskabet Wegenersminde

Beplantningsbælte langs den sydlige del af campingpladsen mod tilstødende boligområde

En fældet lund i den sydlige del af campingpladsen. Lunden er jf. gældende lokalplan nr. 77 udlagt til friareal. På billedet ses fældningen af lunden