Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Der kræves byggetilladelse til opførelse af byggeri jf. det til enhver tid gældende byggereglement.
Der kræves ingen øvrige tilladelser til realisering af lokalplanen.