Baggrund

Baggrunden for lokalplanen er, at Foreningen Fællesskab Tølløse har ansøgt Holbæk Kommune om at omdanne bygningen på hjørnet af Jernbanevej og Sejergårdsvej, der tidligere har huset Danske Bank, til kulturhus, samt om at der gives mulighed for at tilføje yderligere en etage til bygningen, så den kan opføres i op til 2 etager. Som en konsekvens af omdannelsen fra bank til kulturhus ønskes også mulighed for mindre facadeændringer og etablering af areal til udendørs ophold.I det nye kulturhus ønskes bl.a. etableret en café, samt andre aktiviteter for både unge og voksne.

For at sikre en sammenhængende planlægning for området omfatter denne lokalplan, ud over den tidligere Danske Bank bygning, hele området mellem Jernbanevej, Vestergade og Sejergårdsvej, hvoraf en del af området indgår i det udpegede kulturmiljø ved stationen i den centrale del af Tølløse.

Kulturmiljøet fortæller historien om den tidligere stationsby, og er byens entré for togrejsende. Kulturmiljøet består bl.a. af en bebyggelsesrække mod Jernbanevej, der i stueplan rummer flere mindre butikker samt boliger og kontorer på de øvrige etager. Flere lokaler i bebyggelsesrækkens stueplan står dog i dag tomme, heriblandt den tidligere Danske Bank bygning fra 1968, som lukkede i 2012, og som afslutter bebyggelsesrækken mod nord. Gadeforløbet langs Bytorvet består af etagebebyggelse og den resterende del af planområdet langs Vestergade rummer primært rækkehusbebyggelse.

Området har hidtil været omfattet af Lokalplan 1.18_345, som aflyses i sin helhed med vedtagelsen af denne lokalplan.

Formål

Lokalplanens formål er at udvide bygge- og anvendelsesmulighederne inden for planområdet, herunder særligt for bebyggelsesrækken langs Jernbanegade samt for den tidligere Danske Bank bygning. Med lokalplanen gives der mulighed for at etablere boliger i stueetagerne mod Jernbanevej, samt at der kan etableres kulturhus i den tidligere Danske Bank bygning. Yderligere gives der mulighed for ny bebyggelse inden for området, samt at eksisterende bebyggelse enkelte steder kan udføres i en højere højde end i dag. Lokalplanen har desuden til formål at fastsætte bestemmelser der sikrer det bevaringsværdige kulturmiljø inden for området.