Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er ca. 20.100 m² stort og ligger centralt i Tølløse by.

Området afgrænses mod nordøst af Jernbanevej med en sammenhængende husrække i primært 2 etager med udnyttet tageetage. Husrækken afsluttes mod nord, på hjørnet af Jernbanevej og Sejergårdsvej, af den tidligere Danske Bank bygning, som i dag er opført i 1 etage. Denne bebyggelse og den ældre bebyggelse langs Jernbanevej er udpeget som en del af kulturmiljøet omkring stationen.

Mod vest afgrænses området af Sejergårdsvej. Vest for vejen ligger bl.a. en privatskole med tilhørende musikefterskole, Sejergårdsskolen, og lokalplanområdet åbner sig op mod disse med et parkeringsområde samt et fodgængervenligt torv, Tølløse Bytorv. Omkring Bytorvet ligger etageboligbebyggelse i henholdsvis 2 og 1 etager med udnyttet tagetage.
Mod syd afgrænses området af Vestergade, hvor bebyggelsen primært består af en samlet rækkehusbebyggelse i 2 etager samt en enkelt solitær bygning.

Jernbanevej og Tølløsevej udgør de 2 trafikale hovedårer i byens centerområde, der løber fra Centertorvet i vest til stationsområdet midt i byen. Ved stationen findes en række mindre udvalgsvare­ og dagligvarebutikker, mens der ved Centertorvet ligger større dagligvarebutikker.

lløse med centerafgræsningen markeret med sort ramme, samt byens to knudepunkter; Centertorvet i vest og lokalplanområdet med Tølløse Station i øst.