Servitutter

Der findes i alt 94 servitutter for ejendommene indenfor lokalplanområdet. Ca. 26 servitutter går igen og der skal således tages stilling til ca. 68 servitutter.

Der findes 44 servitutter før 1927, som ligger på Rigsarkivet. Ved aflysning af disse, skal der hentes dokumentation for deres ophør. Grundejerne skal derfor være opmærksomme på, at der kan være uoverensstemmelse med servitutterne på Rigsarkivet og denne lokalplan. Det er dog overvejende sandsynligt at de gamle servitutter er forældede.

24 servitutter er lavet efter 1927.

14 servitutter fra kan evt. søges aflyst og 48 servitutter skal respekteres af lokalplanens

bestemmelser.

Følgende 6 servitutter aflyses jf. Planlovens §15, stk. 2, nr. 16, idet de er uforenelige med lokalplanens formål og konkrete bestemmelser:

Dato og løbenummer                       Indhold                                                                                                                    Matrikelnr.
15.1.20 - 911801                               Dok om forbud mod købmandshandel mv, om resp se akt.                                          5s og 5ap
31.1.64 - 941                                    Dok om forbud mod herreekviperingsforretning mv                                                     5s og 5ap
2.6.98 - 508022                                Boligforbedringsbeslutning. Primær prt. Indeholder pantsætningsforbud                        5bv og 5bx