Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Lokalplanen forudsætter ikke tilladelse eller dispensation fra andre myndigheder end byrådet. Holbæk Kommune er myndighed vedr. bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer.