Baggrund

Holbæk Kommune har modtaget en ansøgning om tilladelse til at udskifte det eksisterende asfaltanlæg til et moderne, miljømæssigt tidssvarende anlæg, herunder nødvendige tilpasninger af oplag og kontorfunktioner.

Anlægget vil fortsat ligge indenfor det eksisterende fabriksområde, men flyttes til en mere nordlig placering på området.

I tilknytning til lokalplanen er der udarbejdet et kommuneplantillæg nr. 24. Herudover er der udarbejdet en VVM-redegørelse og miljørapport.

Formål

Lokalplanen muliggør udskiftning af det eksisterende asfaltværk/anlæg med et moderne, miljømæssigt tidssvarende anlæg. Lokalplanen sikrer et hensyn til omgivelserne, bl.a. med bestemmelser om omfang, placering, afskærmende beplantning og vejadgang.