Lokalplanområdet

Lokalplanområdet anvendes i dag til asfaltproduktion, og har en størrelse på ca. 6 ha. Området er beliggende nord for Undløse by, og er fordelt på følgende matrikler: dele af matr. nr. 1a, Undløse Overdrev, Undløse, dele af matr. nr. 29a, Undløse By, Undløse samt matr. nr. 28a, 28f og 33c Undløse By, Undløse.

Lokalplanområdet er beliggende ca. en kilometer nord for Undløse By. Ca. 500 meter nord for området er der en sidevej til Overdrevsvej hvor der er et begrænset antal boliger. Umiddelbart syd for området ligger en bolig der i dag deler indkørsel med fabrikken.

Arealerne består af erhvervs/produktionsareal. Produktionsanlægget er i dag primært beliggende på matr. nr. 28a, 28f, 29a, og i mindre omfang på matr. nr. 1a og 33c.

Terrænet er delvist bakket, det højeste punkt i kote 49 er beliggende midt i lokalområdet, til kote 38 mod øst, og kote 39 mod nord/nordøst.

Lokalplanområdet vejbetjenes af Overdrevsvej, der kobles på Holbækvej mod nord og syd.

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og skal forblive landzone.