Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten. Nærværende lokalplan giver mulighed for, at udskifte et eksisterende asfaltanlæg med et miljømæssigt mere tidssvarende asfaltanlæg. Det vurderes derfor, at lokalplanen stemmer overens med Holbæk Kommunes strategi for bæredygtig udvikling.