Baggrund

Byrådet har med nærværende lokalplan valgt, at imødekomme et ønske om, at muliggøre institution i planområdet. Planområdet kan ikke på nuværende tidspunkt anvendes til institutionsformål, da lokalplan 10-84 fastsætter bestemmelser herom.

Formål

Lokalplanens formål er:
- at udlægge området til boligformål og offentligt formål
- at fastsætte bestemmelser for parkeringsforhold
- at fastsætte bestemmelser for friarealer, herunder legeplads