Borgerinddragelse

Lokalplanen var i offentlig høring fra d. 22. april 2016 til d. 17. juni 2016.

Behandling af høringssvar

Der indkom ingen høringssvar i perioden