Lokalplanens indhold

Lokalplanen nr. 12.05 erstatter en del af gældende lokalplan nr. 40-13, for et boligområde ved Rævebjerg.
Hensigten er at imødekomme et ønske om at anvende området til daginstitution. Den eksisterende lokalplan giver kun mulighed for anvendelse til boligformål.
Lokalplanen nr. 12.05 giver mulighed for en kombineret anvendelse til bolig og institution. Lokalplan nr. 12.05 anviser en udstykningsplan, som sikrer at der kan tilvejebringes parkeringspladser og legeplads til institutionen. Lokalplan nr. 12.05 giver herudover mulighed for liberalt erhverv som frisør, kontorvirksomhed e. lign. på en mindre parcel mod Ringstedvej