Sundhed og trivsel

Lokalplanen udlægger fælles friareal til boligbebyggelsen, og sikrer at der etableres legeplads til institution i området.