Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Der kræves byggetilladelse til opførelse af byggeri samt ændret anvendelse jf. det til enhver tid gældende byggereglement.
Der kræves ingen øvrige tilladelser til realisering af lokalplanen.