Baggrund

Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan er et konkret ønske om at udvide den eksisterende dagligvarebutiks parkeringsarealer.
Denne lokalplan afløser den eksisterende Lokalplan 3.39, der gav mulighed for opførelse af en dagligvarebutik samt anlæg af parkeringspladser. Dette er gennemført. Nærværende lokalplan udvider det eksisterende område lokalplanområde, og giver mulighed for at etablere nye parkeringspladser samt grønt område i tilknytning til den eksisterende dagligvarebutik. Lokalplanområdet udvides dermed, mens resten af Lokalplan 3.39 overføres til Lokalplan 3.47.
I forbindelse med Lokalplan 3.39 blev der afholdt to offentlige borgermøder.

Formål

Formålet med lokalplanen er, at skabe mulighed for etablering af dagligvarebutik med tilhørende parkeringspladser.Samt at fastlægge områdets disponering, herunder bl.a. placering af bygning og parkeringspladser, så der tages mest muligt hensyn til de eksisterende boliger i området. Lokalplanen udvider det eksisterende lokalplanområde, så der gives mulighed for anlæg af parkeringspladser.