Borgerinddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen og vedtagelsen af den tidligere Lokalplan 3.39 blev der afholdt to borgermøder. Særligt trafikforholdene optog de fremmødte, herunder i ind og udkørsel til Roskildevej. Bemærkningerne omkring trafikforholdene og trafiksikkerhed gav anledning til en trafikrevision ved Cowi og en trafiksikkerhedrevision ved Vejdirektoratet. Konklusionerne herfra er medtaget i den frivillige infrastrukturudbygningsaftale, som blev udarbejedet i forbindelse med Lokalplan 3.39. Kravene i udbygningsaftalen er blevet realiseret.