Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er angivet på kortbilag 1 og omfatter matr. nr. 5ao, 5at Ll. Grandløse By, Grandløse, matr. nr. 5ee og 5eg, Tåstrup, Holbæk Jorder, en del af matr. nr. 5by Ll. Grandløse By, Grandløse.
Lokalplanområdet ligger i udkanten af Lille Grandløse, et boligområde i Holbæk opkaldt efter landsbyen af samme navn umiddelbart syd her for. Området ligger på hjørnet af Roskildevej og Skagerakvej. Størstedelen af området er i dag dagligvarebutik og parkeringsplads.
Lokalplanområdet er en del af et ældre blandet erhvervs og boligområde med mindre værksteder, håndværksvirksomheder og tilhørende boliger. Området er udbygget i midten af forrige århundrede med start i 1920’erne. Bebyggelsens udtryk er meget blandet. Det mest fremtrædende karaktertræk er de forskellige former på bygninger, tilbygninger og knopskydninger afspejler områdets historie som et blandet håndværker- og værkstedskvarter.
Mod nord ligger et større erhvervsområde, udbygget i 1970’erne, med blandet erhverv, bilforhandlere og butikker til særligt pladskrævende varer. Sydvest for området ligger et større boligområde med fritliggende parcelhuse i en etage og er udbygget i løbet af 1900-tallet med udgangspunkt fra en mindre gruppe af huse fra 1800-tallet.