Bæredygtighed

Holbæk Kommunes strategi og handleplan for bæredygtig udvikling opstiller en række mål og indsatser for en bæredygtig udvikling, gennem nedsættelse af miljøbelastningen og bevarelse af biodiversiteten.
Planen er desuden vurderet i forhold til en række bæredygtighedsparametre, som beskrevet nedenfor.

Byggeri og planlægning

Der stilles relativt få krav til overfladematerialer. Det betyder, at der er mulighed for at vælge de mest bæredygtige materialer til bygningens overflader.

Transport

Lokalplanen giver mulighed for at placere en dagligvarebutik i et underforsynet lokalområde. Det vil umiddelbart betyde kortere afstand for lokalområdets beboere til en dagligvarebutik og dermed en reduktion af beboernes transportbehov. Derudover vil dagligvarebutikken kunne betjene de pendlere, der hver dag kører til og fra Holbæk af Roskildevej. Ved at kunne handle på vejen, kan pendlerne spare både tid og transport.

Ressourcer og miljø

Affaldshåndtering skal ske som foreskrevet i Renovationsvæsenets regulativer. Der stilles ikke særlige krav til affaldsindsamling.

Natur

Den nye bebyggelse placeres delvist over et eksisterende naturområde med kratbevoksning, der fungerer som en form for spredningsbælte langs Skagerakvej. Lokalplanen friholder et smalt grønt bælte langs Skagerakvej.

Sundhed og trivsel

Lokalplanens afledte trafikanlæg vil øge trafiksikkerheden og fremkommeligheden for bløde trafikanter. Placeringen af dagligvarebutikken vil give beboerne i Lille Grandløse bedre muligheder for at gå og cykle til dagligvareindkøb.