Lokalplanens gennemførelse

Efter vedtagelse af Lokalplan 3.47 er den plan realiseret. Eksisterende lovlig anvendelse kan fortsætte som hidtil.