Tilladelser og dispensationer fra andre myndigheder

Gennemførelse af lokalplanen kræver ikke tilladelse fra andre myndigheder.