Baggrund

Byrådet har med nærværende lokalplan valgt, at imødekomme et ønske om, at muliggøre etablering af dagligvarebutik, benzinpåfyldningsanlæg og restaurant, café, kontor og liberalt erhverv i området. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bl.a. placering af byggeri, parkeringspladser, beplantning og vejadgang.

Formål

Lokalplanens formål er, at udlægge området til dagligvarebutik samt anden type virksomhed. Lokalplanen skal herudover sikre hensyn til omkringliggende landskabelige forhold.