Borgerinddragelse

Før forslag til lokalplan blev udarbejdet, har der været indkaldt ideer og forslag til områdets fremtidige anvendelse. Der indkom en henvendelse vedr. vej og ind- og udkørsel til planområdet. Fordebatten løb fra den 23. maj 2016 til den 20. juni 2016.

Der blev afholdt borgermøde i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget.

Behandling af høringssvar

Der er udarbejdet en oversigt over indkomne høringssvar, som indeholder resumé af det indkomne samt administrationens vurdering og indstilling hertil.
Du kan se behandlingen af høringssvarene her:
skema_til_behandling_af_hoeringssvar.pdf (610.5 KB)