Baggrund

Byrådet har med nærværende lokalplan valgt at imødekomme et ønske om at muliggøre etablering af dagligvarebutik. Lokalplanen fastsætter bestemmelser for bl.a. placering af byggeri, parkeringspladser, beplantning og vejadgang.

Formål

Lokalplanens formål er, at udlægge området til dagligvarebutik. Lokalplanen skal herudover sikre hensyn til omkringliggende boligejendomme samt landskabelige forhold