Lokalplanområdet

Omgivelser og beliggenhed

Lokalplanområdet omfatter et areal på omkring 4500 kvm og er beliggende i byzone. Området anvendes i dag til boligformål. Planområdet grænser op til Mørkøvs hovedgade 'Ringstedvej' mod vest. På den anden side af hovedgaden ligger et boligområde. Planområdet grænser mod syd op til motortrafikvejen 'Skovvejen', og mod øst til det rekreative område Rævebjerg.

Oversigtskort