Servitutter

Private servitutter (dvs. pålagt af ejeren) og tilstandsservitutter (dvs. servitutter, der sikrer en bestemt tilstand opretholdt), der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen.
Rådighedsservitutter (dvs. servitutter, der giver ret til at råde over en andens ejendom) kan ifølge planlovens § 47 eksproprieres af kommunen, når det er væsentligt for at gennemføre planen.

Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der kan få betydning for bygge- og anlægsarbejder. Det er ikke alle rør, kabler og ledninger, der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres inden jordarbejder påbegyndes.

Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 23b, Syvendekøb By, Skamstrup
Dokument lyst den 05.10.1961 nr. 7063-21 om adgangsforhold
Servitutten omhandler tilladelse til etablering af adgang til boligejendom fra Ringstedvej. Da området overgår til erhvervsformål er servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses ved endelig vedtagelse. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune

Dokument lyst den 03.26.1982 nr. 007459 ang. telefonkabel
Servitutten omhandler nedgravet telefonkabel. Ejer eller rådgivshaver skal sikre nedlagte kabler ifm. byggearbejde.

Dokument lyst den 01.07.1970 nr. 08259 ang. vejbyggelinje.
Servitutten omhandler byggelinje på 12 m fra hovedgaden. Med lokalplanen er sikret tilstrækkelig areal til etablering af en cykelsti. Servitutten aflyses dermed på den pågældende matrikel ved endelig vedtagelse af lokalplanen. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune.

Følgende servitutter er lyst på matr.nr. 23a, Syvendekøb By, Skamstrup
Dokument lyst den 07.02.2014 nr. 1005138248 om § 35 vejbyggelinjer.
Servitut om vejbyggelinie ift. udbygning af rute 23. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Vejdirektoratet.

Dokument lyst den 05.10.1961 nr. 7063-21 om adgangsforhold
Servitutten omhandler tilladelse til etablering af adgang til boligejendom fra Ringstedvej. Da området overgår til erhvervsformål er servitutten er i strid med lokalplanen og aflyses ved endelig vedtagelse. Påtaleberettiget er Holbæk Kommune

Dokument lyst den 01.08.1977 nr. 21143-21, filnavn: 21_I_563 om oversigtsforhold. Servitutten omhandler friholdelse af areal mod Skovvejen for at sikre gode oversigtsforhold. Servitutten er ikke i strid med lokalplanen og skal respekteres. Påtaleberettiget er Vejdirektoratet.

Dokument lyst den 06.07.2001 nr. 14751-21 om transformerstation / kabler. Servitutten omhandler nedlagte kabler.
Ejer eller rådgivshaver skal sikre nedlagte kabler ifm. byggearbejde.