Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag nr. 2.87 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk er en revision af lokalplan nr. 2.81, som igen er en revision af lokalplan nr. 2.50, som også inddrog en mindre del af lokalplan nr. 2.13. Området er allerede udbygget og der har ligget en Lidl siden 2005. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at Lidl kan udvide deres parkeringsplads med ca. 30 pladser, samt udvide butikken med ca. 150 m2, så den har et maks bruttoareal på 2.000 m2.

Med lokalplanforslaget sikres desuden at udvidelsen sker med hensyn til naboerne. Der etableres nyt hegn og beplantning mod tilstødende boligområde mod nord til den nye parkeringsplads. Herudover fastsætter lokalplanforslaget nye bestemmelser om belysning nær boligområdet, som skal mindske belysningsgener.