Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter hjørneejendommen mellem Tåstrup Møllevej og Gl. Ringstedvej. Planområdet afgrænses af erhvervsområder mod syd og øst, og boligområder mod nord og vest. Planområdet er en del af et lokalcenter, som omlægges til bydelscenter med to dagligvarebutikker, Lidl og Fakta. De to dagligvarebutikker betjener et større boligområde i Holbæk Sy og Vest, herunder det almene boligområde Ladegårdsparken.