Lokalplanens gennemførelse

Der kræves byggetilladelse til opførelse af byggeri, jf. det til enhver tid gældende byggereglement.
Der kræves nedrivningstilladelse til nedrivning af bolig, jf. det til enhver tid gældende byggereglement.