Baggrund

Byrådet har med nærværende lokalplan valgt, at imødekomme et ønske om, at muliggøre flere parkeringspladser i tilknytning til en dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej i Holbæk Vest. Planforslaget giver mulighed for, at dagligvarebutikken (Lidl) kan udvide med ca. 30 parkeringspladser. De nye parkeringspladser etableres mod nord, hvor der i dag ligger et parcelhus. Parcelhuset vil blive nedrevet, og erstattet af parkeringspladser. Den nye planlægning omhandler således alene udvidelse af parkeringsmuligheder for Lidl. Den øvrige anvendelse af området forsætter uforandret.

Formål

Formålet med lokalplanen er, at muliggøre udvidelse af parkeringsareal i tilknytning til dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej i Holbæk Vest.