Borgerinddragelse

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen, har Holbæk Kommune været i kontakt med de naboer, som kan blive berørt af en udvidelse af parkeringsarealet.
De er indkommet med bemærkninger til områdets fremtidige udseende, herunder beplantning i skel, hegn og belysning.
Disse bemærkninger er taget i betragtning ifm. udarbejdelsen af lokalplanforslaget.

Lokalplanforslaget var i høring fra d. 19. Juni 2017 til d. 7. August 2017. Der blev ikke afholdt borgermøde, da ændringen fra områdets nuværende anvendelse er mindre væsentlig. Der er indkommet ét høringssvar, som støtter lokalplanen, og der er derfor ikke foretaget ændringen planen.

Behandling af høringssvar

Administrationen har modtaget 1 høringssvar i høringsperioden.
Du kan se behandlingen af høringssvarene her:

hoeringssvar_til_lokalplanforslag.pdf (102.7 KB)