Lokalplanens indhold

Lokalplanforslag nr. 2.81 Dagligvarebutik ved Tåstrup Møllevej, Holbæk er en revision af lokalplan nr. 2.50, og inddrager også en mindre del af lokalplan nr. 2.13. Området er allerede udbygget og der har ligget en Lidl siden 2005. Lokalplanforslaget giver mulighed for, at Lidl kan udvide deres parkeringsplads med ca. 30 pladser, ved at inddrage nordliggende matr. 3bk, Tåstrup, Holbæk Jorder til planområdet.

Lokalplanforslaget viderefører i høj grad bestemmelserne i lokalplan nr. 2.50. Lokalplanforslaget sikrer dog, at der etableres hegn og beplantning mod tilstødende boligområde til den nye parkeringsplads. Herudover fastsætter lokalplanforslaget nye bestemmelser om belysning nær boligområdet. Der vil desuden ske en opdatering af bestemmelserne i lokalplan nr. 2.50 så de bliver tidssvarende.