Lokalplanområdet

Lokalplanområdet omfatter hjørneejendommen mellem Tåstrup Møllevej og Gl. Ringstedvej. Planområdet afgrænses af erhvervsområder mod syd og øst, og boligområder mod nord og vest. Planområdet er en del af et lokalcenter med to dagligvarebutikker, Lidl og Fakta. De to dagligvarebutikker betjener et større boligområde i Holbæk Vest, herunder det almene boligområde Ladegårdsparken.