Statslig og regional planlægning

Planlægningen er ikke i strid med statslige interesser eller regionale interesser.

Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan 2013-2015. Lokalplanområdet er beliggende i rammeområde 2.C05 og detailshandelsramme 2.DLC04. Området er beliggende i byzone og skal forblive i byzone. Rammeområde 2.C05 giver mulighed for lokalcenter som specificeres i detailhandelsramme 2.DLC04 til byggeri med en bebyggelsesprocent på maks. 30. Rammen giver mulighed for maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Eksisterende lokalplaner

Lokalplan 2.81 erstatter lokalplan 2.50 og en del af lokalplan 2.13 for et område i Holbæk Vest.

Diverse udpegninger

Boligejendommen der er placeret, hvor der fremover kan etableres parkeringsplads er registreret med en bevaringsværdi på 6 i kommuneplanen. Kommuneplanen fastsætter kun bevarende retningslinjer for boliger med bevaringsværdi på 1 – 4, og der er derfor ikke i strid med kommuneplanen at nedrive boligen. Boligen forventes nedrevet og arealet benyttet til p-pladser.