Lokalplanens gennemførelse

Der kræves byggetilladelse til opførelse af byggeri, jf. det til enhver tid gældende byggereglement.
Der kræves nedrivningstilladelse til nedrivning af bolig, jf. det til enhver tid gældende byggereglement.
Der kræves ingen øvrige tilladelser til realisering af lokalplanen.