Erhvervs- og detailhandelsområde i Spånnebæk

Lokalplanområdet er ca. 39 ha og er beliggende i Spånnebæk, som er den sydlige del af et erhvervsområde grænsende op til åbent land i syd. Mod vest ligger forskellige boligområder, bl.a. Ladegårdsparken, mod øst afgrænses området af Valdemar Sejrsvej samt Tåstrup Vænge og flere erhvervsområder. I nord grænser lokalplanområdet op til erhvevsområder og boligområder.

Den nordlige del af lokalplanområdet er udnyttet til erhvervsformål, den sydlige del anvendes i dag til jordbrug. Området huser enkelte boliger og gennemskæres af Skagerakvej, som også udgør en grænse mellem de forskellige typer erhverv der er lokaliseret i området. Der er to eksisterende regnvandsbassiner inden for området, og terrænet er relativt fladt og ensartet. Der er udlagt brede beplantningsbælter langs Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej samt grønne forløb langs de interne veje i området.