Servitutter

Nedenstående servitutter ophæves ikke af lokalplanen.
Ejer- og rådighedshaver har forpligtigelsen til at aflyse servitutter i nødvendigt omfang.
Enkelte servitutter berører lokalplanens byggefelter og forudsætter stillingtagen inden realisering af byggeri, herunder tinglyste regn- og spildevandsledninger samt vandledning over matr. nr. 15b, jf. også afsnit om lokalplanens gennemførelse.

Landinspektør gennemgang af servitutter kan ses her:

servitutredegoerelse_6a_svinninge_by_svinninge.pdf
servitutredegoerelse_15a_svinninge_by_svinninge.pdf
servitutredegoerelse_15b_svinninge_by_svinninge.pdf
servitutredegoerelse_15l_svinninge_by_svinninge.pdf