Servitutter

Forud for udarbejdelsen af dette lokalplanforslag er der udarbejdet en servitutredegørelse for de på matr.nr. 20b, 20c, 20o, 20p, 20r, 20y, 20z, 20æ, 20ad, 20ag og 20ah, Holbæk Markjorder, lyste servitutter.

En række tilstandsservitutter er vurderet uforenelige med denne lokalplan og aflyses med den endelige vedtagelse af denne lokalplan, jf. planlovens § 15.

I følge servitutredegørelsen er der desuden en række rådighedsservitutter, som er af betydning for den påtænkte anvendelse af området. Ejer og bygherre er forpligtigede til selv, at danne sig et overblik over de tinglyste servitutter og aflyse i nødvendigt omfang.

Det er desuden ikke alle rør, kabler og ledninger der er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan for
eksempel dreje sig om el-, telefon-, tele- og tv-kabler samt vand-, fjernvarme-, gas- og spildevandsledninger.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 20b, Holbæk Markjorder.

Dokument lyst den 23.12.1912. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 23.12.1912. Dok. om vej mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 08.02.1963. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.
Brandmur mellem matr.nr. 20b, 20c og 20r.
Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 20c, Holbæk Markjorder.

Dokument lyst den 13.01.1913. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 13.01.1913. Dok. om vej mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 08.02.1963. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.
Brandmur mellem matr.nr. 20b, 20c og 20r.
Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 20o, Holbæk Markjorder.

Dokument lyst den 01.05.1946. Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 18.04.1956. Dok. om færdselsret mv, samt at ejerne ikke kan vinde hævd på det nævnte areal mv.
Færdselsret er uforenelig med ny lokalplan. Servitutten bør aflyses.
Påtaleberettigede er den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 20p, Holbæk Markjorder.

Dokument lyst den 18.04.1967. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.
Transformerstation i sydøstligt hjørne af matr.nr. 20o.
Servitutten skal respekteres.
Påtaleberettigede er Holbæk Byråd og Holbæk kommunale værker.

Dokument lyst den 24.11.1972. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.
Elledning i østenden af matr.nr. 20o.
Servitutten skal respekteres.
Påtaleberettigede er Andelsselskabet Nordvestsjællands Elektricitetsværk.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 20p, Holbæk Markjorder.

Dokument lyst den 04.11.1947. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 04.11.1947. Dok. om vej mv.
Pligt til at afgive areal til vej i ejendommens østlige ende til Holbæk Kommune efter påkrav.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 18.04.1956. Dok. om færdselsret mv, samt at ejerne ikke kan vinde hævd på det nævnte areal mv.
Færdselsret er uforenelig med ny lokalplan. Servitutten bør aflyses.
Påtaleberettigede er den til enhver tid værende ejer af matr. nr. 20p, Holbæk Markjorder.

Dokument lyst den 20.02.1962. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.
Brandmur mellem matr.nr. 20p og 20r.
Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Dokument lyst den 04.08.1964. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.
Brandmur mellem matr.nr. 20p og 20æ.
Skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Dokument lyst den 18.04.1967. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.
Transformerstation i sydøstligt hjørne af matr.nr. 20o.
Servitutten skal respekteres.
Påtaleberettigede er Holbæk Byråd og Holbæk kommunale værker.

Dokument lyst den 27.04.1968. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.
Afløbsledninger beliggende på matr.nr. 20p, 20r og 20ag. Ukendt placering.
Servitutten skal respekteres.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme og - forsåvidt angår bestemmelsen om bebyggelsen over ledningerne - Holbæk Byråd.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 20r, Holbæk Markjorder.

Dokument lyst den 14.06.1955. Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 25.01.1962. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 20.02.1962. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.
Brandmur mellem matr.nr. 20p og 20r.
Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Dokument lyst den 13.11.1962. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.
Brandmur mellem matr.nr. 20r og 20æ.
Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Dokument lyst den 08.02.1963. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.
Brandmur mellemmatr.nr. 20b, 20c og20r.
Servitutten skal respekteres.Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Dokument lyst den 29.07.1963. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 27.04.1968. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.
Afløbsledninger beliggende på matr.nr. 20p, 20r og 20ag. Ukendt placering.
Servitutten skal respekteres.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme og - forsåvidt angår bestemmelsen om bebyggelsen over ledningerne - Holbæk Byråd.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 20y, Holbæk Markjorder.

Dokument lyst den 24.08.1942. Dok. om byggelinier mv.
Vedrører ikke ejendommen. Servitutten bør aflyses.

Dokument lyst den 12.03.1959. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 02.06.1959. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.
Afløbsledning mellem 20y og 20z frem til 20æ.
Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges og området kloakrenoveres.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Dokument lyst den 09.06.1981. Dok. om færdselsret mv.
Færdselsret er uforenelig med ny lokalplan. Servitutten bør aflyses.
Påtaleberettigede er den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr. nr. 20z, Holbæk Markjorder.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 20z, Holbæk Markjorder.

Dokument lyst den 24.08.1942. Dok. om byggelinier mv.
Vedrører ikke ejendommen. Servitutten bør aflyses.

Dokument lyst den 23.04.1959. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 02.06.1959. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.
Afløbsledningmellem 20y og 20z frem til 20æ.
Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges og området kloakrenoveres.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Dokument lyst den 25.08.1961. Dok. om pligt til at tåle ulemper fra de omliggende erhvervsvirksomheder.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 09.06.1981. Dok. om færdselsret mv.
Færdselsret er uforenelig med ny lokalplan. Servitutten bør aflyses.
Påtaleberettigede er den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr. nr. 20z, Holbæk Markjorder.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 20æ, Holbæk Markjorder.

Dokument lyst den 23.04.1959. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Indeholder bestemmelser om salg.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 02.06.1959. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.
Afløbsledning mellem 20y og 20z frem til 20æ.
Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges og området kloakrenoveres.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Dokument lyst den 13.11.1962. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.
Brandmur mellem matr.nr. 20r og 20æ.
Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Dokument lyst den 17.03.1964. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Indeholder bestemmelser om salg.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 04.08.1964. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.
Brandmur mellem matr.nr. 20p og 20æ.
Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Dokument lyst den 09.06.1981. Dok. om færdselsret mv.
Færdselsret er uforenelig med ny lokalplan. Servitutten bør aflyses.
Påtaleberettigede er den til enhver tid værende ejer af ejendommen matr. nr. 20z, Holbæk Markjorder.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 20ad og 20ah, Holbæk Markjorder.
(samme blad i tingbogen, selvom de er adskilt ved udstykning, approberet 08.08.2011)

Dokument lyst den 28.02.1963. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.
2 afløbsledninger langs sydskel af matr.nr. 20ad.
Servitutten skal respekteres.
Påtaleberettigede er Holbæk Byråd.

Dokument lyst den 21.11.1963. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 08.02.1984. Dok. om forbud mod mejeridrift mm.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Følgende servitutter er lyst på matr. nr. 20ag, Holbæk Markjorder.

Dokument lyst den 14.06.1955. Dok. om bebyggelse, benyttelse, udstykning mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 25.01.1962. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 20.02.1962. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.
Brandmur mellem matr.nr. 20p og 20r.
Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Dokument lyst den 13.11.1962. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.
Brandmur mellemmatr.nr. 20r og 20æ.
Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Dokument lyst den 08.02.1963. Dok. om fælles brandmur/gavl mv.
Brandmur mellem matr.nr. 20b, 20c og 20r.
Servitutten skal respekteres. Kan aflyses, hvis ejendommene sammenlægges.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme.

Dokument lyst den 29.07.1963. Dok. om bebyggelse, benyttelse mv.
Tilstandsservitutten er uforenelig med ny lokalplan og kan herefter aflyses.

Dokument lyst den 27.04.1968. Dok. om forsynings-/afløbsledninger mv.
Afløbsledninger beliggende på matr.nr. 20p, 20r og 20ag. Ukendt placering.
Servitutten skal respekteres.
Påtaleberettigede er de til enhver tid værende ejere af ovennævnte ejendomme og - forsåvidt angår bestemmelsen om bebyggelsen over ledningerne - Holbæk Byråd.