Baggrund

Lokalplanområdet har hidtil været omfattet af Lokalplan 2.48, delområde C1 (etagebebyggelse til kontorerhverv), og C4 (offentligt grønt område til vejudlæg og støjdæmpende foranstaltninger).

Der har imidlertid vist sig, at der ikke er interesse for at etablere kontorerhverv inden for området. Holbæk Kommune har derfor besluttet, at udarbejde en ny lokalplan for dette område og muliggøre etablering af boliger i stedet. Denne lokalplan muliggør etablering af fælleshus.

Denne lokalplan er udarbejdet efter at Holbæk Kommune har valgt at genoptage afgørelsen om vedtagelsen af lokalplan 2.76 i juni 2016. Baggrunden for offentlighed om dette forslag nr. 2 til lokalplan 2.76 er at der efter tilretning af lokalplanen reelt er tale om et nyt forslag til lokalplan, som derfor har været i fornyet 8 ugers høring jf. planlovens § 27 stk. 2. Høringsperioden var 22. september 2016 til 17. november 2016. Lokalplanen blev vedtaget af Holbæk Kommune d. 20. december 2016.

Formål

Lokalplanens formål er at udlægge området til boligformål og at fastlægge udformningen af bebyggelse og ubebyggede arealer i forhold til nærområdets kvaliteter.