Lokalplanområdet

Lokalplanområdet udgør ca. 18.500 m² beliggende i Holbæks vestlige bydel. Området er beliggende mellem Stenhusvej og Torpet. På den modsatte side af Stenhusvej ligger Holbæk Megacenter, hvor der primært er butikker til særligt pladskrævende varerog bilforhandlere.
Umiddelbart på den anden side af Torpet ligger der et forholdsvis nyopført boligområde bestående af fritliggende parcelhuse. De er alle opført med sadeltage uden valm beklædt med røde vingetegl eller betontagsten. Bebyggelsens facader er primært opført i blank mur i varierende farver mursten. Et mindre område er opført med facader i træ.

Umiddelbart øst for lokalplanområdet er der etableret et offentligt tilgængeligt grønt område omkring en sø, der er opsamler regnvand fra boligområdet. Bag boligområdet ligger Torbenlund Skov.
Nord for lokalplanområdet er der langs Stenhusvej etableret en støjvold. Denne støjvold er beplantet med løvfældende træer og buske.


Lokalplanområdets beliggenhed

Områdets omgivelser

Områdets beliggenhed mellem Stenhusvej og Torpet


Naturområdet som lokalplanområdet støder op til